Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với GVINAWELL!

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi tiến hành tạo tài khoản tên mạng xã hội GVINAWELL. Nếu bạn không chấp thuận và chịu ràng buộc với những điều khỏan sau, bạn vui lòng không tạo tài khoản cũng như không sử dụng ứng dụng này.

1 - Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi GVINAWELL. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

2 - Giới thiệu về ứng dụng:

GVINAWELL là trang mạng xã hội kết nối đa phương tiện dành riêng cho thành viên GoldTime Group. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, IOS và Java.

3 - Quyền sở hữu trang mạng xã hội GVINAWELL:

Trang mạng xã hội này được phát triển và sở hữu bởi GoldTime Group, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang mạng xã hội GVINAWELL (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi GoldTime Group và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của GoldTime Group.

4 - Tài khoản:

Để sử dụng mạng xã hội GVINAWELL, bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của chúng tôi, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Bạn có quyền sử dụng tài khoản tạo trên trang mạng xã hội GVINAWELL và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau vi phạm đến điều khoản sử dụng của GVINAWELL và Luật pháp, Hiến pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

5 - Xử lí vi phạm:

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6 - Quyền truy cập thông tin:

Khi sử dụng mạng xã hội GVIANWELL, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại,

(2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý

(3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về việc truy cập này.

7 - Phí và các khoản thu:

Chúng tôi cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

8 - Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi Gvinawell

Khi sử dụng mạng xã hội GVINAWELL, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng. Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch cụ của chúng tôi.